Waarom Quonect?

Met Quonect kiest de school ervoor om haar leerlingen gedurende de hele schoolcarrière tegen een overzichtelijk maandbedrag met een goed werkend device te faciliteren, zonder daarbij financieel of operationeel risico te lopen.

Quonect is ontstaan vanuit de vragen die tijdens gesprekken aan bestuurs- en directietafels zijn gesteld Quonect beantwoordt deze vragen inhoudelijk en is als vormgever de resultante van de oplossing.

Wie is Quonect?

Quonect is de optelsom van gespecialiseerde diensten die het voor scholen mogelijk maakt om, zonder enig financieel of operationeel risico, alle leerlingen gedurende de hele schoolcarrière van een werkend device te voorzien. De school voert de regie en selecteert een leverancier Quonect zorgt ervoor dat iedereen ontzorgd digitaal gaat.

In Quonect werken 5 bedrijven samen als één geoliede machine, de school gaat volledig ontzorgd digitaal.

logo CHG

CHG-MERIDIAN sluit een leaseovereenkomst met de school af en hanteert hierbij een borg, welke wordt gerestitueerd indien een device binnen twee maanden na afloop van de door de school gekozen looptijd in goed werkende staat wordt geretourneerd. Is het device na afloop niet geretourneerd dan verwordt de borg automatisch een koopoptie. Geen voorfinancieringskosten, geen opzegtermijn, alle kosten zijn op voorhand transparant. CHG is official partner van het Close the Gap programma, een initiatief dat in lijn met de door de Verenigde Naties gedefinieerde Millennium doelstellingen voorziet in het stimuleren van onderwijs in ontwikkelingsgebieden door het beschikbaar stellen van naar onze maatstaven bedrijfseconomisch afgeschreven IT middelen. Aansluitend is CHG ook deelnemer aan het Worldloop programma, een initiatief van de Verenigde Naties om de digitale afvalberg in ontwikkelingslanden tot een minimum te reduceren.

iDn logo

iDEALnet Rekencentrum zet haar SaaS-platform in om:

  • het bestelproces vorm te geven en de samenwerking tussen partijen soepel te laten verlopen;
  • de administratie inzichtelijk te maken voor de gebruiker: gebruikersovereenkomst, verzekeringsvoorwaarden, betaaldata, machtigingsformulier etc.;
  • de verplichtingen uit de leaseovereenkomst van de school door te leggen naar de gebruiker middels een juridisch getoetste gebruikersovereenkomst;
  • de maandelijkse termijnbedragen te incasseren en het non-betalingsrisico van de school voor 100% over te nemen.

idealnet_05

Schinkel Adviesgroep verzorgt als onafhankelijk intermediair de verzekering van de devices en andere aan school verbonden verzekeringen.
Met gekwalificeerde adviseurs onderhoudt Schinkel nauwe contacten met gerenommeerde Nederlandse verzekeringsmaatschappijen om voor elk verzekeringsvraagstuk de beste voorwaarden tegen de beste premie te bedingen.
Continuïteit van het primaire onderwijsproces is hierbij altijd het uitgangspunt.

zes[1]

Met een fijnmazig logistiek netwerk haalt ZES in alle hoeken van Nederland tot 5 keer per week defecte devices op om te repareren. ZES is door vrijwel alle grote merken geautoriseerd reparaties onder garantie uit te voeren. Valt het niet onder de garantie? Dan repareert ZES het device ook en betaalt de gebruiker enkel het eigen risico via de iDEALnet pagina. De restnota gaat rechtstreeks naar Schinkel Adviesgroep.

ABN AMRO Logo

ABN AMRO is de vertrouwde, verbindende en vernieuwende partij die bedrijven samenbrengt met als doel om door middel van strategische samenwerkingen branche specifieke meerwaarde te leveren. Met kennis, ervaring en concrete ondersteuning is ABN AMRO de stuwende kracht achter Quonect.

idealnet_01 idealnet_02 idealnet_03  idealnet_05 idealnet_06