Wat is Quonect?

Onder de conceptnaam Quonect ontsluit iDEALnet de dienstverlening van diverse partners rondom digitaal onderwijs.

Of het nu gaat om financiering middels een leaseoplossing, het voeren van de termijnbetalingsadministratie en debiteurenbeheer, het verzekeren van devices of het doorgeven van schademeldingen, Quonect geeft invulling aan de wensen van onderwijsinstellingen als het gaat om devices voor leerlingen/studenten.

Met Quonect kiest de school ervoor om haar leerlingen gedurende de hele schoolcarrière tegen een overzichtelijk maandbedrag met een goed werkend device te faciliteren, zonder daarbij zelf financieel of operationeel risico te lopen.

Met Quonect doet iedereen mee! Quonect is inzetbaar voor alle onderwijstypen, alle leerlingen, alle merken en types devices en alle leveranciers.

iDn logo

iDEALnet Rekencentrum zet haar SaaS-platform in om:

  • het bestelproces vorm te geven en de samenwerking tussen partijen soepel te laten verlopen;
  • de administratie inzichtelijk te maken voor de gebruiker: gebruikersovereenkomst, verzekeringsvoorwaarden, betaaldata, machtigingsformulier etc.;
  • de verplichtingen uit de leaseovereenkomst van de school door te leggen naar de gebruiker middels een juridisch getoetste gebruikersovereenkomst;
  • de maandelijkse termijnbedragen te incasseren en het non-betalingsrisico van de school voor 100% over te nemen.

logo CHG

CHG-MERIDIAN sluit een leaseovereenkomst met de school af en hanteert hierbij een borg, welke wordt gerestitueerd indien een device binnen twee maanden na afloop van de door de school gekozen looptijd in goed werkende staat wordt geretourneerd. Is het device na afloop niet geretourneerd dan verwordt de borg automatisch een koopoptie. Geen voorfinancieringskosten, geen opzegtermijn, alle kosten zijn op voorhand transparant. CHG is official partner van het Close the Gap programma, een initiatief dat in lijn met de door de Verenigde Naties gedefinieerde Millennium doelstellingen voorziet in het stimuleren van onderwijs in ontwikkelingsgebieden door het beschikbaar stellen van naar onze maatstaven bedrijfseconomisch afgeschreven IT middelen. Aansluitend is CHG ook deelnemer aan het Worldloop programma, een initiatief van de Verenigde Naties om de digitale afvalberg in ontwikkelingslanden tot een minimum te reduceren.

Microfix is een professioneel multi brand servicebedrijf gespecialiseerd in reparatie van ICT hardware, printer en telecom apparatuur.

Kwaliteit: ISO 9001 gecertificeerd

Zekerheid: Aangesloten bij keurmerk ICT Waarborg

Deskundig: Engineers door fabrikanten getraind

Sneller: Eigen onderdelen voorraad

Uniek en zeker: Jaar garantie computer en laptop reparaties

ABN AMRO Logo

ABN AMRO is de vertrouwde, verbindende en vernieuwende partij die bedrijven samenbrengt met als doel om door middel van strategische samenwerkingen branche specifieke meerwaarde te leveren. Met kennis, ervaring en concrete ondersteuning is ABN AMRO de stuwende kracht achter Quonect.

Hoe werkt Quonect?